femernbæltforbindelsen

Femernbæltforbindelsen

femern - main span (1_lys).jpg

fakta

Danmark-Tyskland
2009

Design proposal

17.5 km

Bygherre: Femern A/S
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Landskabsarkitekt: Hasløv & Kjærsgaard
Ingeniør: COWI-Obermeyer JV

facts

Denmark-Germany
2009

Design proposal

17.5 km

Client: Femern A/S
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Landscape architect: Hasløv & Kjærsgaard
Engineer: COWI-Obermeyer JV

Femernbæltforbindelsen

DISSING+WEITLING architecture er arkitekter på det hold der har udarbejdet skitseprojektet for skråstagsbroen over Femern Bælt. Udformning af broen er kendetegnet ved en gennemført designtilgang der giver det store bygningsværk en harmonisk helhed med et konsekvent design fra kyst til kyst.

De knap 270 meter høje V-formede pyloner understøtter opbygningen med vejdækket på det øverste niveau og det smallere jernbanedæk på det nederste. Broens S-formede kurve giver bilister og togpassagerer en mulighed for at få den fulde oplevelse af broens monumentale kvaliteter. Ved tilkørslerne vil bilisterne fx kunne se de høje pyloner som vil stå ca. seks kilometer fra den tyske kyst og ca. ni km fra den danske kyst, og undervejs vil udsyn og oplevelsen af broen hele tiden ændre vinkel og karakter.

Der er fire motorvejsspor samt to nødspor på øverste dæk og to elektrificerede jernbanespor på nederste dæk. I skitseforslaget er der monteret gennemsigtige vindskærme i hele broens længde.

På motorvejen etableres mulighed for overkørsler ved hjælp af et flytbart midterautoværn for at opnå maksimal kapacitet under ulykkestilfælde og ved vedligehold. På jernbanen etableres skiftespor på broen for at opnå maksimal kapacitet under vedligehold.

Broen er en såkaldt kompositløsning med brodragere i stål og et vejdæk i beton. På høj-broen forventes både brodrager og vejdæk at være af stål for at holde vægten nede.

Højbroen i skitseprojektet har et frit spænd på 724 m for hvert af de to hovedspænd. Dermed er der tale om de længste spænd, der nogensinde er bygget for en skråstagsbro til både biler og tog. De store spænd er nødvendige af hensyn til sejladssikkerheden. Den frie gennemsejlingshøjde vil være 66,2 meter. Udgangspunktet er Storebæltsforbindelsen, hvor den frie højde er 65 m. Hertil er lagt 1,2 meter for at tage højde for en forventet stigning i havniveauet som følge af klimaforandringer.

 

Fehmarn Belt Fixed Link

The design by DISSING+WEITLING architecture is characterized by a holistic design approach and the desire for continuity of aesthetic expression between all elements of the link. The goal has been to create a link that not only complies with all the essential aspects of such a colossal infrastructure, but also to present itself as one harmonious whole, consistent in design from one end to the other.

The "S-shaped" horizontal alignment is considered to be the ideal alignment for the link, both in terms of bridge aesthetics and the enjoyment of the bridge by rail passengers and drivers, as well as those viewing the bridge from the sea and the coast.

The approach spans constitute the major part of the bridge and their design consequently governs the design of the entire link.
The two level concepts with the roadway on the upper level and the railroad on the lower is an optimal solution in all respects and has inherent aesthetic qualities.

The design of the main bridge provides the link with a unique, iconic identity. The height and majesty of the soaring pylons make them most spectacular elements of the bridge, and provide the span with its signature quality.

Their sculptural V-shape is unique and instantly recognisable, contributing to an exciting experience for those crossing the bridge or viewing the link from land or sea.
Furthermore the surface faceting of the pylon legs enhance the delicate quality and elegance of the pylons while reinforcing an aesthetic connection with the faceted piers.