fbab housing

FBAB Future Sustainable Social Housing

facts

FBAB Future Sustainable Social Housing
Residential area
Kolding, Denmark
2014-

Open competition: 2014, 1st prize
Under construction

Client: Lejerbo
Architects:
DISSING+WEITLING architecture
MOVE Arkitektur
EENTILEEN Arkitekter
Engineer: Wissenberg Rådgivende Ingeniører

Renderings DISSING+WEITLING architecture

fakta

FBAB Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger
Boliger
Kolding, Danmark
2014-

Åben konkurrence: 2014, 1. præmie
Under udførelse

Bygherre: Lejerbo
Arkitekter:
DISSING+WEITLING architecture
MOVE Arkitektur
EENTILEEN Arkitekter
Ingeniør: Wissenberg Rådgivende Ingeniører

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

FBAB Future Sustainable Social Housing

DISSING+WEITLING architecture was selected as the final winner of the competition's second round for the area Seest near Kolding. “The intention of the competition was to select a project to follow the tradition of good examples of public housing, which features some of Danish architecture’s best residential typologies drawn by some of the best architects in the country. ”

During the competition, we have focused on the optimization and planning of the physical environment and specifically on how these can help to strengthen the community in the residential area. Both formal and informal communities are supported by the architecture and the prepared site plan.

In accordance with DK-DGNB's evaluation matrix the project can be certified for gold, and thus be one of the very first housing that achieves this sustainability certification in Denmark.

 

FBAB Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger

DISSING+WEITLING architecture blev som én af tre tegnestuer udpeget til at gå videre til konkurrencens anden etape for området Seest ved Kolding, og blev til sidst udpeget som vinder af konkurrencen. Konkurrencens hensigt var at udvælge en bolig, ”som kan føje sig til rækken af gode eksempler på almene bebyggelser, hvor man finder nogle af dansk arkitekturs bedste boligbyggerier tegnet af landets dygtigste arkitekter.

Der har i konkurrencen været fokus på optimering og planlægning af de fysiske rammer, og særligt hvordan disse kan medvirke til at styrke fællesskabet i boligområdet. Både formelle som uformelle fællesskaber understøttes af boligernes arkitektur og den udarbejdede bebyggelsesplan.

Projektet kan i henhold til DK-DGNB’s evalueringsmatrice certificeres til guld, og herved være et af de absolut første boligbyggerier, der opnår bæredygtighedscertificeringen i Danmark.