expo 2010 shanghai

Den Danske Pavillon, Expo 2010 Shanghai

big-perspective-J-copy.jpg

fakta

Udstillingspavillon
Shanghai, Kina
2010

Konkurrenceforslag

Bygherre: Økonomi- og Erhvervsministeriet
Arkitekt: 
DISSING+WEITLING architecture
SPREKTRUM arkitekter
Ingeniør: Arup Facade Engineering 

facts

Expo pavilion
Shanghai, China 
2010

Design proposal, competition

Client: The Danish Ministry of Economics and Business Affairs
Architects:
DISSING+WEITLING architecture
SPREKTRUM arkitekter
Engineer: Arup Facade Engineering 

 

Den Danske Pavillon, Expo 2010 Shanghai

DISSING+WEITLING architecture har sammen med Spektrum arkitekter udarbejdet et forslag til den danske pavillon der består af 10 hvide tårne eller celler der strækker sig mod himlen og vokser sammen i toppen til én levende organisme; som en metaforisk fortælling om den bedre by hvor bygninger og byliv flettes sammen til en bæredygtig levende organisme.

Pavillonen fortolker den bedre by gennem et samspil mellem en række vitale celler der kendetegner danske bæredygtige løsningsmodeller. Tilsammen skabes en forunderlig og inspirerende organisme: en by som både byder på muligheder for at arbejde, at bo, at bevæge sig, at tænke, at udtrykke sig, at handle og at opleve. Aspekter i byudviklingen der er uundværlige for at skabe eller opretholde en by i balance.

Dommerkomiteen sagde om forslaget:
'Dette forslag er nok det, der mest konsekvent tager afsæt i pavillonens temporære natur […] Ligeledes præsenteres en klar fokusering på bytemaet med en række interessante og relevante oplæg […] et raffineret og anderledes formsprog, som næppe ville ligne mange andre landes pavilloner.'

 

The Danish Pavilion, Expo 2010 Shanghai

DISSING+WEITLING's design for the Danish pavilion consists of 10 white towers or cells reaching for the sky and - at the top - merging into one vibrant entity - a metaphorical tale about a better city where buildings and urban life merge into one sustainable, living organism.

The pavilion interprets the theme of a better city by juxtaposing a number of vital cells representing Danish sustainable solution models. These elements combine into a wonderful and inspiring organism: an urban community inviting you to work, live, move, think, express yourself, act and experience. All essential aspects of enabling and maintaining balanced city living.

This is what the committee of judges said about the project:
'This is probably the project which most radically reflects the temporary nature of the pavilion […] With its interesting and relevant elements it focuses clearly on the theme of a better city […] through a different and sophisticated idiom, unlikely to be seen in any other country's pavilion.'