energinet power pylons

Energinet Power Pylons

dissing-weitling-energinet-thorgi.jpg

fakta

Energinet Elmaster
Højspændingsmaster
Syd- og Sønderjylland, Danmark
2018 - 

Under projektering

Højde: 32 m
Bredde: 36 m
Længde, total: 170 km

Bygherre: Energinet
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Rambøll

facts

Energinet Power Pylons
High voltage power pylons
South Jutland, Denmark
2018 - 

Detail design

Height: 32 m
Width: 36 m
Length, total: 170 km

Client: Energinet
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Rambøll

 

Energinet Power Pylons

Danish company Energinet owns and operates the power grid in Denmark that supplies electricity to every Danish household. In the future, when Energinet expands the Danish power grid, it will be with a new and innovative high voltage power pylon called Thor-gi. Together with Rambøll, DISSING+WEITLING is in charge of the final detail design of the power pylon. The pylons will be a part of the new Viking Link in South- and West Jutland, which will connect the Danish and European power grids.

The Thor-gi pylon combines an elegant design with simple manufacturing and assembling, without compromising the efficiency or function. The power pylon will be a lattice construction with tubes, something that has never seen before on a high voltage power pylon. This solution creates a shorter and more subtle pylon with far less elements. This means that the Thor-gi pylon appears as harmonic structure that does not dominate the landscape.

Designing high voltage power pylons is a new type of assignment for DISSING+WEITLING architecture; however, the project is a nice extension of our skills and expertise regarding technically challenging infrastructure solutions. The vision for the final design of the Thor-gi pylon is to create a design, which dovetails naturally with the landscape. 
 

Energinet Elmaster

Energinet ejer og driver eltransmissionsnettet i Danmark og sikrer herigennem strøm til samtlige danske husstande. Når Energinet i fremtiden skal udvide det danske elnet bliver det med en ny og innovativ højspændingsmast, som DISSING+WEITLING architecture skal færdigprojektere sammen med Rambøll. Den nye mastetype hedder Thor-gi og skal bruges, når Energinet etablerer deres nye stærkstrømsforbindelser i Syd-og Vestjylland, der skal forbinde det danske og europæiske elnet. 

Thor-gi-masten kombinerer en elegant udformning med enkelt fremstilling og montage, der ikke går på kompromis med funktionen. Man har valgt en gitterkonstruktion med elementer af rør, der er hidtil uset inden for højspændingsmaster. Denne konstruktionsløsning skaber en lavere og mere diskret mast med færre elementer. Derved fremstår Thor-gi-masten som en harmonisk struktur, der ikke dominerer landskabet. 

Udformning af højspændingsmaster er en ny type opgave for DISSING+WEITLING architecture, men det nye arbejdsområde ligger i fin forlængelse af vores øvrige kompetencer og ekspertise inden for teknisk udfordrende infrastrukturelle løsninger. Visionen for den endelige udformning af Thor-gi-masten er at skabe en elegant konstruktion, der glider naturligt ind i landskabet.