ecco hotel and conference centre

ECCO Hotel and Conference Centre

01_034_ECC_070_L.jpg

facts

ECCO Hotel and Conference Centre
Tønder, Denmark
2013

Completed 2013

Floor area: 5,000 m2

Client: ECCO
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: INGENIØR’NE
Landscape: YARDS LANDSCAPE
Interior Design: FORM Cph

Photos: Adam Mørk

fakta

ECCO hotel og konferencecenter
Tønder, Danmark
2013

Udført 2013

Etageareal: 5.000 m2

Bygherre: ECCO
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: INGENIØR’NE
Landskabsarkitekt: YARDS LANDSCAPE
Indretningsarkitekt: FORM Cph

Fotos: Adam Mørk

related / relevante links

byggeplads.dk

ECCO Hotel and Conference Centre

ECCO contacted DISSING+WEITLING architecture towards the end of 2011 with an ambitious plan for a centre – second to none – for both ECCO’s own employees and external conference guests. In addition to the specific requirements to the facilities of the centre, viz. 50 hotel rooms, showrooms, experience and multi rooms, ECCO expressed the idea of a green innovative building that would form a natural part of ECCO’s vision of becoming the best shoe company in the world.

From these directions, DISSING+WEITLING architecture drew a conference centre of which all architectural features converge to express the fundamental values of the company.

ECCO is currently the world’s second-largest shoe manufacturer. In order to live up to its own high ideals regarding social responsibility and quality, ECCO itself owns and manages every link in the production chain, and all employees still regard themselves as shoemakers – a company culture of which ECCO is fiercely protective.

DISSING+WEITLING architecture has designed a building true to these values and focusing on sustainability, globality and the tradition of craftsmanship.

The design of the building is optimised in every way, not only through the use of geothermal heating/cooling and solar energy but also the circular shape of the floor plan itself which makes for the best utilisation of the available space, short distances within the building and minimum heat loss on account of the reduced surface area. It may be classified as a PlusEnergy building in as much as it is not only self-sufficient with energy, it produces enough energy also to contribute to the consumption of the original conference centre adjacent to the new building.

 

ECCO hotel og konferencecenter 

ECCO kontaktede DISSING+WEITLING i slutningen af 2011 med en ambitiøs plan om at skabe et hotel og konferencecenter i særklasse - både for ECCOs egne medarbejdere og for eksterne gæster. Udover de kravene til centerets faciliteter - 50 hotelværelser, showrooms, oplevelses- og multirum - ønskede de et grønt, innovativt byggeri der kunne fungere som led i ECCOs målsætning om at være verdens bedste skovirksomhed.

På den baggrund tegnede vi et konferencecenter hvor alle arkitektoniske detaljer bidrager til at fortælle historien om firmaets grundlæggende værdier - bæredygtighed, globalitet og håndværkstradition. Vi har fokuseret på, at kvaliteten af materialer, håndværk og design skulle være gennemgribende for huset på en måde, der kunne formidle ECCOs brand og give brugerne en sansemæssig oplevelse af virksomhedens værdier.

Huset er optimeret i forhold til bæredygtige løsninger. Blandt andet anvendes der jordvarme/ -køling og solenergi, og grundplanens cirkelform giver den bedste arealudnyttelse med korte afstande i bygningen og et minimeret varmetab pga den reducerede overflade. Bygningen kan klassificeres som et såkaldt plusenergihus, da den ikke blot er selvforsynende med energi, men også producerer nok energi til også at kunne bidrage til forbruget i det oprindelige konferencecenter ved siden af.

Den cirkelformede grundplan er inddelt i fire felter som henter inspiration fra hver sit verdenshjørne. De fire felter er i indretning og stemning tematiseret efter Norden, Asien, Afrika og Amerika. Indendørs kommer temaerne diskret til udtryk i små variationer i møblering, farver og materialer, og udendørs i væksternes oprindelse og farver. Husets materialevalg spejler ligeledes ECCOs værdier, deres filosofi om at anvende naturprodukter.