dt group hq

DT Group HQ

_DW-4801-Danske-Trælast-12-H.jpg

facts

DT Group HQ
Headquarters
Gladsaxe, Denmark
2001

Completed 2001

Floor area: 3,400 m2

Client: Nykredit Bank
Client Adviser: Carl Bro
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Interior Design: DISSING+WEITLING architecture
Structural Engineer: Højgaard & Schultz
Services Engineer: Torkil Laursen
Electrical Engineer: Gert Carstensen
Acoustic Consultant: Bent Christensen

Photos: Adam Mørk

Awards:
Beautification Prize, The City of Gladsaxe, 2002
Selected construction in "Trade and Industry", "Byggeri" journal, 2002

fakta

DT Group HQ
Hovedsæde
Gladsaxe, Danmark
2001

Udført 2001

Etageareal: 3.400 m2

Bygherre: Nykredit Bank
Bygherrerådgiver: Carl Bro
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Indretning: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør, statik: Højgaard & Schultz
Ingeniør, installationer: Torkil Laursen
Ingeniør, el: Gert Carstensen
Akustiker: Bent Christensen

Fotos: Adam Mørk

Priser:
Gladsaxe Kommunes Forskønnelsespris, 2002
Udvalgt Byggeri i "Erhverv", Fagbladet Byggeri, 2002

DT Group HQ

The basic shape in the design of the new heaquarters for DT Group, former Danske Trælast A/S, is a right-angled triangle which is used in the floor plan as well as for the central atrium, and is a recurring element throughout the building's interior. The triangle is made up of two angled wings with office cubicles, meeting rooms and a cafeteria. These wings embrace a lighter building in the middle which contains the atrium, meeting rooms and teaching facilities as well as the reception and the main entrance. With this layout, DISSING+WEITLING architecture has attempted to give the building an openness inside, especially around the large central atrium which balances the other sections and allows for views and interaction across floors and functions.

All of the furnishings in the cafeteria and atrium are custom designed, and in general the focus in the interior design is on the materials – in accordance with DT Group's profile. As such the materials are carefully chosen and combined so as to bring out one another's qualities: the movable and fixed furniture are finished in precious wood, creating contrast with the pale, horizontal surfaces in wood, limestone and marble.

 

DT Group HQ

Grundfiguren i Hovedsædet for DT Group, tidligere Danske Trælast A/S, er en retvinklet trekant, der videreføres fra grundplan til det centrale atrium og fungerer som et gennemgående element i hele bygningens indretning. Trekanten består af to vinkelstillede fløje med cellekontorer, møderum og kantine. Fløjene favner en let mellembygning med atriummet, møderum, undervisningsfaciliteter samt reception og hovedindgang. Gennem denne disponering har DISSING+WEITLING architecture søgt at tilføre huset en indre åbenhed, hvor specielt det store centrale atrium skaber balance og fremmer overblik og udveksling på tværs af etager og funktioner.

Alt inventar i kantine og atrium er specialdesignet, og der er generelt lagt stor vægt på en indretning, der sætter fokus på materialerne - i overensstemmelse med Danske Trælasts profil. Således er valg og sammensætning af materialer nøje afstemt, så de fremhæver hinandens kvaliteter: Overflader på løst og fast inventar er udført i ædle træsorter, der skaber kontrast til de lyse vandrette flader i henholdsvis træ, kalksten og marmor.