dragør city hall extension

Dragør City Hall extension

DW-4751-Dragr-08-H.jpg

facts

Dragør City Hall
Extension, alterations and interior
Dragør, Denmark
2000-2001

Invited competition: 1st. prize, 2000
Completed 2001

Floor area: 500 m2

Client: The City of Dragør
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Eduard Troelsgaard
Contractor: NCC Danmark

Photos: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Dragør Rådhus
Udvidelse, ombygning og indretning
Dragør, Danmark
2000-2001

Indbudt konkurrence: 1. præmie, 2000
Udført 2001

Etageareal: 500 m2

Bygherre: Dragør Kommune
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Eduard Troelsgaard
Totalentreprenør: NCC Danmark

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

Dragør City Hall extension

After winning an invited competition DISSING+WEITLING architecture was commissioned to carry out a physical and organizational reshuffling of the administrative departments of Dragør City Hall. This included the design of an extension to include, amongst other facilities, the Citizens Service Bureau. The building is placed in the former courtyard of the existing town hall and surrounded by different building sections from three decades. The new entrance hall connects allprevious extensions through a glazed edge zone and emphasizes, along with the spatial design, the new entrance.

The simple functions of the entrance hall are all clearly readable through the use of different "furnishings" in the open space which is delimited against the edge zone by four white plastered concrete frames. The Citizens Service Bureau is placed like an island on the black granite floor, while the openings in the concrete frames contain screen walls, booths and a meeting room, as well as the entrance to the town council hall and other rooms in the existing building. The lower situated edge zone is paved with loose pebbles while the fittings in the entrance hall are made of Oregon pine, glass, leather and black furniture board.

 

Dragør Rådhus udvidelse

Efter en indbudt konkurrence fik DISSING+WEITLING architecture i 2000 til opgave at gennemføre en fysisk og organisatorisk rokade af kommunens administrative afdelinger samt, i forbindelse hermed, at tegne en udvidelse af Dragør Rådhus, der bl.a. skulle huse rådhusets Borgerservice. Bygningen ligger i rådhusets tidligere ankomstgård, og er omkranset af forskelligartede bygningsafsnit fra tre årtier. Den nye forhal samler - via en glasoverdækket randzone - alle tidligere knopskydninger og understreger sammen med pladsudformningen den nye indgang.

Dragør Borgerservice tegner sig som en stor ø i rådhusets forhal. Det specialtegnede møbel, har alle servicefunktioner samlet i en kvadratisk figur der har tilgang fra alle sider. I randzonen ligge mødelokaler i glasbokse, hvor borgeren kan tages til side til et fortroligt møde. Materialerne er ædle og udtrykket eksklusivt; for at give borgeren en følelse af at blive taget alvorlig. Indretningen giver et godt overblik og mulighed for uformel bevægelse i ventetiden. Materialerne er Oregon pine, sort indfarvet mdf, glas, stål og sort læder. Varme og kolde farvetoner i harmonisk samspil.