dr byen news hq

DR Byen News HQ

01-026-DR-050-Hcropped.jpg

facts

DR Byen News Headquarters
Danish Broadcasting Corporation, Segment 2
Copenhagen, Denmark

Completed 2008

Floor area: 32,000 m2

Client: Danish Broadcasting Corporation
Architect:
DISSING+WEITLING architecture
MIKKELSEN Arkitekter
Engineer: Niras
Facade engineer: Arup

fakta

DR Byen Nyhedshuset
Danmarks Radio, Segment 2
København, Danmark

Udført 2008

Etageareal:  32.000 m2

Bygherre: Danmarks Radio
Arkitekt:
DISSING+WEITLING architecture
MIKKELSEN Arkitekter
Ingeniør: Niras
Facadeingeniør: Arup

DR Byen – News Headquarters

In 2008, the Danish Broadcasting Corporation (DR - Danmarks Radio) moved their activities to a newly constructed News Headquarters, a building designed by DISSING+WEITLING architecture in collaboration with Mikkelsen Arkitekter.

Located in Copenhagen’s Ørestad, The News Headquarters is the centre of daily sports and news broadcasts of DR. The building houses among others DR Production, DR Archives and Research Centre, DR Journalism and Entertainment, as well as all of the labour unions at DR. The design of the News Headquarters accommodates all of these different functions, which has resulted in a dynamic house that is flexible in its structure and interactive for the employees. This is visible in all the facets of the building.

A large transparent facade opens the building towards the surrounding urban space, creating a direct view of the large atrium. Through several storeys, the atrium creates coherence between the organically swung balconies, the central newsroom and the building’s interior street. The interior contains open office areas, workshop spaces, closed offices as well as quiet zones.

Sustainability has been a continuous theme in the development of the News Headquarters. Sustainable solutions are integrated throughout in the overall design concept, demonstrating how sustainable and innovative technical solutions can contribute in developing an architectonic idiom. Daylight is drawn into the central rooms of the building through the outer walls and the roof, which reduces the need for artificial lightning while at the same time emphasizing the special funtions of the rooms.The building has integrated groundwater cooling, a double facade system, natural ventilation and solar cells in the roof construction, which was developed with the support of EU. 

The DR News Headquarters was awarded with the Solar Prize by the City of Copenhagen in 2006 for its energy saving systems.

 

DR Byen – Nyhedshuset

I 2008 flyttede DR sine aktiviteter fra Søborg til et nyopført Nyhedshus i Københavns Ørestad tegnet af DISSING+WEITLING architecture i samarbejde med Mikkelsen Arkitekter.

Nyhedshuset er omdrejningspunktet for Danmarks Radios daglige sports- og nyhedsudsendelser i både tv og radio, og danner rammen om DR Byens Segment 2 på Amager. Bygningen huser blandt andet DR produktion, DR Arkiv og researchcenter, DR Journalistik og Underholdning og alle DR’s faglige organisationer. I vores udformning af Nyhedshuset har vi tilgodeset alle disse forskellige funktioner, hvilket har resulteret i et åbent, dynamisk hus, der er fleksibelt i sin organisering. 

Bygningens store transparente facade åbner op mod det omkringliggende byrum, hvorfra der er direkte kig ind i det store, lyse atrium. Atriet skaber sammenhæng mellem etagernes organisk svungne balkondæk, det centrale nyhedsstudie og husets indre gade. Den fleksible indretning rummer både åbne kontormiljøer, projektgrupperum, lukkede kontorer og stillerum.

Bæredygtighed har været et gennemgående element i udviklingen af Nyhedshuset, og bæredygtige løsninger er blevet integreret i den overordnede designstrategi. De mange bæredygtige og innovative tekniske tiltag har i høj grad medvirket til udviklingen af husets udformning. Dagslys trækkes ind i bygningens centrale rum via ydervægge og tag, og reducerer dermed behovet for kunstigt lys, der samtidig understreger disse rums særlige funktion. Bygningen har integreret grundvandskøling, dobbeltfacader, naturlig ventilation og solceller i tagkonstruktionen, der er udviklet med støtte fra EU. 

Nyhedshusets energibesparende løsninger blev anerkendt med Københavns Kommunes Solpris i 2006.