dnv-gødstrup psychiatric hospital

DNV-Gødstrup Psychiatric Hospital

facts

DNV-Gødstrup
Psychiatric Hospital
Gødstrup, Denmark
2014

Competition

Floor area: 14,800 m2

Client: Region Midtjylland
Architect: DISSING+WEITLING architecture

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

fakta

DNV-Gødstrup
Psykiatrisk Hospital
Gødstrup, Danmark
2014

Konkurrence

Etageareal: 14.800 m2

Bygherre: Region Midtjylland
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

DNV-Gødstrup

DISSING+WEITLING architectures forslag er en bygning udlagt i en grøn have, hvor den grundlæggende planlægning, det arkitektoniske design, fleksibilitet, integration af naturen, ideer til overblik, videndeling, sikkerhed og tryghed er med til at sikre et behandlende miljø og skabe en positiv synergi for medarbejdere, patienter og besøgende - uden institutionspræg.

Bygningens struktur og disponering, dens rumlige forløb, stemninger og muligheder for integration af landskab er skabt ud fra viden om, at disse forhold er lige så vigtige behandlingsparametre som moderne teknisk udstyr og medicin.

Den enkle bygningsstruktur skaber overblik og samtidig gode muligheder for variationer i de rumlige oplevelser. Strukturen understøtter og imødekommer de mange forskellige krav, som bliver stillet til bygningen, herunder at medvirke til afstigmatisering af mennesker i behandling.