dnv-gødstrup psychiatric hospital

DNV-Gødstrup Psychiatric Hospital

facts

DNV-Gødstrup
Psychiatric Hospital
Gødstrup, Denmark
2014

Competition

Floor area: 14,800 m2

Client: Region Midtjylland
Architect: DISSING+WEITLING architecture

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

fakta

DNV-Gødstrup
Psykiatrisk Hospital

Gødstrup, Danmark
2014

Konkurrence

Etageareal: 14.800 m2

Bygherre: Region Midtjylland
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

DNV-Gødstrup

DISSING+WEITLINGs forslag, en bygning udlagt i en grøn have, hvor den grundlæggende planlægning, arkitektonisk design, fleksibilitet, integration af naturen, ideer til overblik, vidensdeling, sikkerhed og tryghed er med til at sikre et behandlende miljø og skabe en positiv synergi for medarbejdere, patienter og besøgende, helt uden institutionspræg. Bygningens klare struktur og grundlæggende organisation, rumlige forløb, stemninger, muligheder for udfordringer og integration af landskab er lige så vigtige behandlingsparametre som moderne teknisk udstyr og medicin. Denne meget enkle bygningsstruktur og organisation skaber overblik og samtidig gode muligheder for store variationer i de rumlige oplevelser. Strukturen understøtter og giver overblik samt imødekommer de mange forskellige krav, som bliver stillet til bygningen, herunder at medvirke til afstigmatisering.