dfds hq

DFDS HQ

DFDS-03-H.jpg

facts

DFDS HQ
Headquaters
Copenhagen, Denmark
2003

Completed 2003

Floor Area: 9,000 m2

Client: Sjælsøgruppen
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Niras

Photos: DISSING+WEITLING architecture

fakta

DFDS HQ
Hovedsæde
København, Danmark
2003

Udført 2003

Etagereal: 9.000 m2

Bygherre: Sjælsøgruppen
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Niras

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

DFDS HQ

DFDS (The United Steamship Company) has a history spanning three centuries. The company occupied, for more than 150 years, a building from the beginning of the 19th century in Copenhagen Port. It was therefore an epoch-making event for this at once historical and modern company to make the decision to build a new head office. The building's concept is expressed in the two architecturally separate facades which reflect the company's historical breadth. The east façade, which is clad in white Italian sandstone, is stable, streamlined and maritime in its expression, while the glass façade facing west is open, expansive, modern. The idea is therefore that DFDS, through the head office's architecture, marks its profile as a modern firm with deep stable roots in Danish maritime history.

 

DFDS HQ

DFDS er en virksomhed med en historie der spænder over tre århundreder. Firmaet havde i mere end 150 år boet i et hus fra begyndelsen af det 19. århundrede ved Københavns Havn. Det var derfor en skelsættende begivenhed for denne på en gang historiske og moderne virksomhed at træffe beslutningen om at bygge et nyt hovedsæde. Bygningens hovedidé kommer til udtryk i de to arkitektonisk særskilte facader som afspejler virksomhedens historiske spænd. Østfacaden, der er beklædt med en hvid, italiensk sandsten, er stabil, strømlinet og maritim i sit udtryk, mens glasfacaden mod vest er åben, ekspansiv, moderne. Ideen er således at DFDS gennem hovedsædets arkitektur markerer sin profil som en moderne virksomhed med dybe, stabile rødder i dansk søfartshistorie.