devoteam hq interior design

Devoteam HQ interior design

DevoTeam-2_pt.jpg

facts

Devoteam HQ
Interior design
Copenhagen, Denmark
2009

Completed 2009

Floor area: 3,300 m2

Client: Sjælsø Gruppen
Tenant: Devo Team Consulting
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Interior: DISSING+WEITLING architecture
Tenant consulting: DISSING+WEITLING architecture
Supplier: Punktum, Gubi, Paustian
Cabinetmaker: Solrød Møbel- og Maskinsnedkeri

Photos: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Devoteam HQ
Indretning
København, Danmark
2009

Udført 2009

Etageareal: 3.300 m2

Bygherre: Sjælsø Gruppen
Lejer: Devo Team Consulting
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Indretning: DISSING+WEITLING architecture
Lejerrådgivning: DISSING+WEITLING architecture
Leverandører: Punktum, Gubi, Paustian
Specialinventar: Solrød Møbel- og Maskinsnedkeri

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

Devoteam HQ

At the end of the harbour basin lies the new headquarters of Devoteam, in a building designed by DISSING+WEITLING architecture. The project came out of a presentation for the tenants, who were enthusiastic about the central location, the open plans and the connection with the water. Devoteam is an IT consulting company with a very outgoing approach to customers. The firm wanted an open building with a high level of interaction between the levels and inviting surroundings for both employees and visitors.

Devoteam wanted a company culture with free seating – as approximately 50 percent of their 200 employees are out of the office or work from home. Therefore, they required a variety of work spaces, some traditionally and others alternatively furnished. It was important to them that their employees should come to the building to work in attractive conditions, and in other forms than those found in a typical office environment. The building's spaces are formed with great variation in terms of size, height, closure etc. This variation creates a dynamic quality which aligns well with the concept of free seating. Certain areas are carpeted to create a variegated soundscape and to define zones. 

Devoteam is a paperless company, which made it possible to dramatically minimize storage space. The desks and "touch-down" furniture are of solid quality and in strict shapes. Other areas are furnished with more organic forms, for contemplation, lounging or teaching. Colours (on walls and fabrics) and variations in the materials (leather, fabric, corian) offer different experiences in each area.

The reception and arrival lounge are in close dialogue with the surroundings, in light materials and with a Scandinavian expression. The area is a room within a room – a peaceful zone with views of the dynamic workingspaces. The large atrium, with views to the office areas, is finished in distinctive colours which reappear in the floors above. Seen from the upper levels, the square coffee tables are characteristic fixed points. High bar tables spread out across the room, creating areas for informal meetings and alternative work spaces for laptop use.

 

Devoteam HQ

For enden af havnebassinet ligger Devoteams nye domicil, indrettet i et byggeri tegnet af DISSING+WEITLING architecture. Opgaven affødtes af en præsentation for lejeren, der var begejstret for den centrale beliggenhed, de åbne planer og dialogen med vandet. Devoteam er en konsulentvirksomhed indenfor IT-branchen med meget udadvendt kundeaktivitet. Firmaet ønskede et åbent hus med stor interaktion mellem etagerne og indbydende forhold for deres ansatte samt besøgende.

Devoteam ønskede en virksomhedskultur med "free seating" - da cirka 50 procent af de i alt 200 ansatte altid er ude af huset eller arbejder hjemme. Arbejdspladser ønskedes derfor også - udover traditionelle - alternativt indrettet. Et væsentligt krav var, at medarbejdere kom til huset for at arbejde under attraktive omstændigheder og under andre former end i sædvanlige kontormiljøer. Husets "rum" er udformet meget forskelligt, hvad angår størrelser, rumhøjder, lukkethed etc.. Den variation skaber en dynamik der går fint i tråd med free seating. I udvalgte områder er der gulvtæpper til variation af lydbilledet og markering af zoner.

Devoteam er en papirløs virksomhed; det vil sige al opbevaring kunne minimeres. Arbejdsborde og touch-down-møbler er gedigen kvalitet i stringente former. Øvrige områder er møbleret med mere organiske former, til fordybelse, lounge eller undervisning. Farver (vægflader, stoffer) og variationer i materialer (læder, stof, corian) giver forskellige oplevelser i de enkelte områder.

Reception og ankomstlounge er i tæt dialog med omgivelserne; holdt i lyse materialer og skandinavisk udtryk. Området er et 'rum i rummet' - en rolig zone med kig til de dynamiske kontorarbejdspladser. Det store atrium med udsyn til kontorområderne, er indrettet med markante farver der går igen på de øvrige etager. De kvadratiske cafeborde er karakterfulde fikspunkter set fra de øvre etager. Høje barborde spænder ud i rummet og skaber områder til uformelle møder og alternative arbejdspladser til laptop.