degnejorden residential area

Degnejorden residential area

160911_LEJRE _1_500_move_2500px.jpg

facts

Degnejorden
Masterplan, residential area
Lejre, Denmark
2016-

Open competition, 1st prize
In progress

Site area: 5 ha
Floor space: 11,000 m2
96 housing units / 7 community buildings

Client: The City of Lejre
Architects:
DISSING+WEITLING architecture
MOVE Arkitektur
Chris Foyd, Architect MAA (consultant)

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Degnejorden
Helhedsplan, boliger
Lejre, Danmark
2016-

Åben idékonkurrence, 1. præmie
Igangværende

Område: 5 ha
Etageareal: 11.000 m2
96 boliger / 7 fælleshuse

Opdragsgiver: Lejre Kommune
Arkitekter:
DISSING+WEITLING architecture
MOVE Arkitektur
Chris Foyd, Arkitekt MAA (konsulent)

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

Degnejorden residential area

In 2016 DISSING+WEITLING architcture won an open ideas competition for a masterplan for a new sustainable residential area in Degnejorden - a green and lush 5-hectare area near Roskilde in Denmark.

The City of Lejre had published an open idea competition to suggest: “... a modern village where quality, community and security are at the center of life and with living arrangements that can support life across life situations, age groups, etc. The building must interpret the site in a loyal way in relation to the unique qualities offered by Lejre, in coexistence with the neighboring buildings, the surrounding landscape and Lejre as a whole. “

In collaboration with MOVE Arkitektur we developed a proposal for a sustainable housing area focusing on the community, nature and freedom - a modern village. A diverse and spacious place driven by the residents with room for all ages and social groups. A place that has close ties to the surrounding urban area and nature. The main concept of our overall plan is a green connection, which meanders from east to west, connecting groups of housing clusters in varying sizes. The green connection is a modern interpretation of the village pond - a floating green community space between the housing clusters. The green connection will interconnect all infrastructure in the area and offer meeting places such as communal kitchen, laundry, community house, waste management, bicycle parking, etc. We also suggest an information workshop space to create life and temporary activities.

Our proposal was praised by the competition’s judging committee for its clear main idea, “where there is an exchange between the intimate spaces and the great connecting landscape features. One believes that a different way of living can be created, which meets the municipality’s dream of the community and the good life of the countryside.“

Degnejorden boligområde

I 2016 vandt DISSING+WEITLING architecture en åben idékonkurrence om en helhedsplan for et nytænkende, bæredygtigt boligområde til Degnejorden – et 5-hektar stort, naturskønt område i Lejre Stationsby.

Lejre Kommune havde udskrevet en åben idékonkurrence for at få forslag til: ”… en moderne landsby, hvor kvalitet, fællesskab og tryghed er i centrum og med boformer, der kan understøtte livet på tværs af livssituationer, aldersgrupper mm. Bebyggelsen skal fortolke stedet på en loyal måde i forhold til de unikke kvaliteter, som Lejre byder på, i sameksistens med nabobebyggelserne, det omgivende landskab og Lejre som helhed”.

I samarbejde med landskabsarkitekterne fra MOVE Arkitektur udviklede vi et forslag til et bæredygtigt bosted med fokus på fællesskabet, naturen og frirummet – en moderne landsby. Et beboerdrevet, mangfoldigt og rummeligt sted med plads til alle aldre og økonomier. Og et sted med nære bånd til det omkringliggende byområde og naturen.

Hovedgrebet i vores helhedsplan er en grøn forbindelse, ’livsnerven’, der bugter sig fra øst til vest og samler grupper af boligenklaver i varierende størrelser. ’Livsnerven’ er en moderne tolkning af gadekæret - et flydende grønt fællesrum mellem boligenklaverne. Forløbet skal sammenkoble al infrastruktur i området og byde på mødesteder som fælleskøkken, vaskeri, fælleshus, affaldshåndtering, cykelparkering etc. Vi foreslår desuden et infoværksted for at skabe liv og midlertidige aktiviteter på stedet. 

Vores forslag fik ros af konkurrencens dommerkomité for sin klare hovedidé, ”hvor der veksles mellem de intime rum og store samlende landskabstræk. Man tror på, at der her kan skabes en anderledes måde at bo og leve på, som lever op til kommunens drøm om fællesskabet og det gode liv på landet”.