degnejorden

Degnejorden

160911_LEJRE _1_500_move_2500px.jpg

fakta

Degnejorden
Helhedsplan, boliger
Lejre, Danmark
2016 -

Åben idékonkurrence, 1. præmie
Igangværende

Område: 5 ha
Etageareal: 11.000 m2
96 boliger / 7 fælleshuse

Opdragsgiver: Lejre Kommune
Arkitekter:
DISSING+WEITLING architecture
MOVE Arkitektur
Chris Foyd, Arkitekt MAA (konsulent)

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

facts

Degnejorden
Masterplan, housing
Lejre, Denmark
2016 -

Open competition, 1st prize
Ongoing

Site area: 5 ha
Floor space: 11,000 m2
96 housing units / 7 community buildings

Client: Lejre Kommune
Architects:
DISSING+WEITLING architecture
MOVE Arkitektur
Chris Foyd, Architect MAA (consultant)

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

Degnejorden

Vinderforslag i åben idékonkurrence om en helhedsplan for et nytænkende, bæredygtigt boligområde til Degnejorden – et 5-hektar stort, naturskønt område i Lejre Stationsby.

Lejre Kommune havde udskrevet en åben idékonkurrence for at få forslag til: ”… en moderne landsby, hvor kvalitet, fællesskab og tryghed er i centrum og med boformer, der kan understøtte livet på tværs af livssituationer, aldersgrupper mm. Bebyggelsen skal fortolke stedet på en loyal måde i forhold til de unikke kvaliteter, som Lejre byder på, i sameksistens med nabobebyggelserne, det omgivende landskab og Lejre som helhed”.

I samarbejde med landskabsarkitekterne fra MOVE Arkitektur udviklede vi et forslag til et gennemført bæredygtigt bosted med fokus på fællesskabet, naturen og frirummet – en moderne landsby. Et beboerdrevet, mangfoldigt og rummeligt sted med plads til alle aldre og økonomier. Og et sted, som har nære bånd til det omkringliggende byområde og naturen. 

Hovedgrebet i vores helhedsplan er en grøn forbindelse, ’livsnerven’, der bugter sig fra øst til vest og samler grupper af boligenklaver i varierende størrelser. ’Livsnerven’ er en moderne tolkning af gadekæret - et flydende grønt fællesrum mellem boligenklaverne. Forløbet skal sammenkoble al infrastruktur i området og byde på mødesteder som fælleskøkken, vaskeri, fælleshus, affaldshåndtering, cykelparkering etc. Vi foreslår desuden et infoværksted for at skabe liv og midlertidige aktiviteter på stedet. 

Vores forslag fik ros af konkurrencens dommerkomité for sin klare hovedidé, ”hvor der veksles mellem de intime rum og store samlende landskabstræk. Man tror på, at der her kan skabes en anderledes måde at bo og leve på, som lever op til kommunens drøm om fællesskabet og det gode liv på landet”.

Dommerkomitéen fremhævede desuden vores indgående foranalyser og gode forståelse for programmet og stedets rige naturmæssige kvaliteter: ”Forslaget udmærker sig bl.a. ved sin indledende analyse af sted og program – hvilket danner rygrad og arbejdsmetode for hele projektets tilgang i alle skalatrin. Forslaget understreger og forædler det eksisterende landskab ved at plante en skov og etablere en eng som grobund for de kommende bebyggelser. En grøn byggemodning, der kan give stedet karakter før alle faser er færdigbyggede”, som der står i Dommerbetænkningen.

Forslaget blev bedømt til en 1. præmie i konkurrencen, og der skal nu laves ny lokalplan for området på baggrund af vores helhedsplan. Kommunen satser på at første etape af byggeriet kan være indflytningsklart i 2018.