danish pavilion expo 2010

The Danish Pavilion Expo 2010

big-perspective-J-copy.jpg

facts

The Danish Pavillon
Expo 2010 Shanghai
Shanghai, China
2010

Competition

Client: The Danish Ministry of Economics and Business Affairs
Architects:
DISSING+WEITLING architecture
SPREKTRUM arkitekter
Engineer: Arup Facade Engineering

Renderings:
DISSING+WEITLING architecture
SPEKTRUM arkitekter

fakta

Den danske pavilion
Expo 2010
Shanghai, Kina
2010

Konkurrence

Bygherre: Økonomi- og Erhvervsministeriet
Arkitekt: 
DISSING+WEITLING architecture
SPREKTRUM arkitekter
Ingeniør: Arup Facade Engineering 

Visualiseringer: 
DISSING+WEITLING architecture
SPEKTRUM arkitekter

The Danish Pavilion Expo 2010 Shanghai, 

DISSING+WEITLING's design for the Danish pavilion consists of ten white towers or cells reaching for the sky and - at the top - merging into one vibrant entity - a metaphorical tale about a better city where buildings and urban life merge into one sustainable, living organism.

The pavilion interprets the theme of a better city by juxtaposing a number of vital cells representing Danish sustainable solution models. These elements combine into a wonderful and inspiring organism: an urban community inviting you to work, live, move, think, express yourself, act and experience. All essential aspects of enabling and maintaining balanced city living.

This is what the committee of judges said about the project:
'This is probably the project which most radically reflects the temporary nature of the pavilion […] With its interesting and relevant elements it focuses clearly on the theme of a better city […] through a different and sophisticated idiom, unlikely to be seen in any other country's pavilion.'

 

Den danske pavillon Expo 2010

DISSING+WEITLING architecture har sammen med Spektrum arkitekter udarbejdet et forslag til den danske pavillon der består af ti hvide tårne eller celler der strækker sig mod himlen og vokser sammen i toppen til én levende organisme; som en metaforisk fortælling om den bedre by hvor bygninger og byliv flettes sammen til en bæredygtig levende organisme.

Pavillonen fortolker den bedre by gennem et samspil mellem en række vitale celler der kendetegner danske bæredygtige løsningsmodeller. Tilsammen skabes en forunderlig og inspirerende organisme: en by som både byder på muligheder for at arbejde, at bo, at bevæge sig, at tænke, at udtrykke sig, at handle og at opleve. Aspekter i byudviklingen der er uundværlige for at skabe eller opretholde en by i balance.

Dommerkomiteen sagde om forslaget:
'Dette forslag er nok det, der mest konsekvent tager afsæt i pavillonens temporære natur […] Ligeledes præsenteres en klar fokusering på bytemaet med en række interessante og relevante oplæg […] et raffineret og anderledes formsprog, som næppe ville ligne mange andre landes pavilloner.'