daimlerchrysler hq

DaimlerChrysler HQ

Mercedes-DW-4687-03-H copy.jpg

facts

DaimlerChrysler HQ
Headquarters
Copenhagen, Denmark
1999

Completed 1999

Floor Area: 9,700 m2

Client: Højgaard & Schultz
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineers:
Hansen, Carlsen & Frølund
Steensen & Varming
Landscape: Ginman-Harboe-Borup

Photos: DISSING+WEITLING architecture

Award: The Floor Prize, Flooring Branch Cooperation and Information Council, 1999

fakta

DaimlerChrysler HQ
Hovedsæde
København, Danmark
1999

Udført 1999

Etageareal: 9.700 m2

Bygherre: Højgaard & Schultz
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniører:
Hansen, Carlsen & Frølund
Steensen & Varming
Landskabsarkitekt: Ginman-Harboe-Borup

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

Pris: Gulvprisen, Gulvbranchens Samarbejs- og Oplysningsråd (GSO) 1999

DaimlerChrysler HQ

The headquarters for DaimlerChrysler is on one of the last building sites on Frederikskaj, in the southern end of Copenhagen Harbour. The four-storey building with penthouse accommodates the administration for DaimlerChrysler Denmark and Sweden.

In order to achieve the serenity and elegance which characterise DaimlerChrysler, only a few simple architectural elements are used. The 120-metre long building stretches from a main road to the waterfront with a width of 21 metres, containing three spacious glass-covered atriums tied together by horizontal glass bands and granite cladding. The glass atriums and parapets are the key elements of the building. The atriums create transparency signalling openness, and divides the building in a logical manner. The glass parapets serve to tie the building together, in that it is perceived primarily as a glass building with granite sections rather than the opposite.

The first to third floors contain primarily offices and meeting rooms for the various departments, while the ground floor, in addition to reception and exhibition area, rooms the firm's canteen and kitchen. The staff entrance is placed in the middle of the building with access to all departments via elevator and open stairs to the penthouse level.
The penthouse level contains an auditorium for 200 people, meeting rooms and VIP accommodation for management, as well as a roof terrace. The office floors are laid out along double corridors with the possibility to utilise the central zone for conference rooms, archives, lavatories etc. Along the corridors, glass partitions are used in order to draw light into the centre of the building. As a result of the buildings large depth it has been possible to establish open office space in conjunction with cellular offices. To emphasise the Scandinavian atmosphere, the internal walls are painted in light colours and maple is used for all floors.

During the building process a light fitting was especially designed for DaimlerChrysler. The purpose was to create a flexible fitting which allows individual control of the the light levels. The fittings are installed in such a way that partition walls may be relocated without moving the light fixtures.

 

DaimlerChrysler HQ

Hovedsædet til DaimlerChrysler (i dag Mercedes Benz) er opført på en af de sidste byggegrunde på Frederikskaj i København. Bygningen rummer administrationen for DaimlerChrysler i Danmark og Sverige, med finans, controlling, edb, marketing og reser­ve­delsadministration fordelt på fire etager.

Ved udformningen af DaimlerChrysler's nye hovedsæde er der benyttet ganske få og enkle arkitektoniske elementer, for derved at opnå den ro og elegance der kendetegner DaimlerChrysler. Den 120 meter lange bygning spænder fra Sydhavnsgade frem til havnebassinet i 21 meters bredde. Den markerer sig ved tre spatiøse glasatrier, bundet sam­men af vandrette glasbånd og granit­beklædning. Atrierne og tagkronen i glas er afgørende for opfattelsen af bygningen. Atrierne skaber en transparens der i det daglige signalerer en stor åbenhed og giver en logisk og overskuelig opdeling af huset. Tagkronen i glas binder bygningen sammen, således at huset snarere opfattes som en glasbygning med facadepartier i granit, end omvendt.

Huset indeholder på første til tredje etage primært kontorer og mødelokaler for de enkelte afdelinger, mens stueetagen, udover reception og udstilling, rummer virksomhedens kantine og køkken. Personaleindgangen med elevator og åben trappe til tagetagen er placeret midt i bygningen, hvorfra der er adgang til alle afdelinger i huset. Øverst i bygningen, på penthouse­etagen, er indrettet et auditorium til 200 personer, møderum og VIP-lokaler til direktionen samt en tagterrasse. Kontoretagerne er opbygget som dobbelt­korridorer med mulighed for at udnytte midterarealerne til kernefunktioner som mødelokaler, arkiv, toiletter m.v. For at trække dagslys ind midt i bygningen, er der flere steder anvendt glasskillevægge ind mod gangarealerne, og på grund af husets store dybde har det været muligt at indrette storrumskontorer kombineret med enkeltmands­kontorer. For at understrege den skandinaviske atmosfære, er huset indvendigt holdt i lyse farver, og på gulvene er udlagt parket i ahorn.

I samarbejde med DaimlerChrysler blev der undervejs i byggeprocessen enighed om at designe et armatur specielt til DaimlerChrysler. Formålet hermed var at skabe et fleksibelt armatur, forstået således, at lysstyrken i hvert enkelt armatur kunne styres individuelt, og dermed afpasses efter den enkeltes behov. Samtidig var det et ønske at fordele armaturerne på en måde så skillevægge kunne flyttes og opsættes på ny uden at skulle ændre på belysningen.