cowi hq transformation

COWI HQ transformation

COWIs nye forbindelsesbygning

facts

COWI HQ
Tranformation and restoration
Lyngby, Greater Copenhagen, Denmark
2012-2014

Completed 2014

Floor area:
Renovation of high-rise building: approx. 9,800 m2
New connection building: approx. 100 m2
Renovation of cafeteria: approx. 800 m2

Client: Nordea Ejendomme
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: COWI

Photos: DISSING+WEITLING architecture

fakta

COWI HQ
Ombygning og renovering
Lyngby, Storkøbenhavn, Danmark
2012-2014

Udført 2014

Etageareal:
Renovering af højhus: ca. 9.800 m2
Ny forbindelsesbygning: ca. 100 m2
Renovering af kantine: ca. 800 m2

Bygherre: Nordea Ejendomme
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: COWI

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

COWI HQ transformation

DISSING+WEILTING architecture has designed a project, which in a thorough way redefines the spatial sense of COWI’s headquarters, as well as optimizing the use of space and improving access within the complex. 

In 2012 DISSING+WEITLING architecture was approached by Nordea Ejendomme to develop a proposal for the renovation and optimization of COWI’s buildings on Parallelvej in Lyngby, as well as improving the canteen and access to the Lyngbyhus building across the street. 

The two buildings, as well as a third building (Lyngbyport) has acted as COWI’s headquarters for several years. COWI wished to optimize the use of their buildings, and if possible, reduce the size of their property. COWI was considering either to vacate their premises and move into a new purpose built office building, or stay in the current premises if it would be possible to improve the buildings to a degree that could reflect COWI’s identity as one of Denmark’s largest and most advanced engineering firms.

DISSING+WEITLING architecture developed a proposal, which highlighted the possibilities of a comprehensive renovation and restructuring of the highrise, as well as a clear solution of the logistic challenge between the two buildings (the highrise on Parallelvej and the Lyngbyhus building). The design emphazises light and well proportioned floors with defined working zones, areas for informal meetings, formal meeting rooms as well as kitchenettes have been created in this project. The proposal didn’t just meet COWI’s requirements, its optimization made it possible for COWI to vacate their Lyngbyport building. COWI decided thus to stay in their Lyngby headquarters and together with Nordea Ejendomme, launch the transformation of the buildings. 

 

COWI HQ ombygning

DISSING+WEITLING architecture har tegnet og projekteret en renovering, ombygning og indretning, som redefinerer rumligheden i COWIs hovedkontor, optimerer pladsbrugen og forbedrer de logistiske forbindelser i det store kontorkompleks. Efter omdannelsen opnåede komplekset bæredygtigheds-certificeringen DGNB-guld.

I 2012 blev DISSING+WEITLING architecture kontaktet af Nordea Ejendomme for at få udarbejdet et oplæg til en renovering og optimering af kontorbygningen på Parallelvej i Lyngby, samt en forbedring af kantinen i Lyngbyhus overfor og adgangen hertil. Bygningerne har sammen med en tredje bygning, Lyngbyport, gennem en lang årrække været hovedkontor for ingeniørgiganten COWI. Grundet tidernes skiften og arbejds- og indretningsprincipper var bygningen imidlertid langt fra optimal med sine mange mørke gange og ufleksible cellekontorer. Et helt essentielt ønske fra COWI var at arealoptimere, og om muligt nedbringe størrelsen af deres lejemål.

COWI stod derfor i overvejelse mellem at flytte ud i et nybygget domicil eller blive boende i det eksisterende, hvis det var muligt at skabe nogle forbedrede rammer, der kunne leve op til COWI’s format, som et af landets største ingeniørfirmaer. Det var vigtigt for opgaven at skabe nogle nye omgivelser, som kunne afspejle COWI’s identitet.

DISSING+WEITLING architecture udarbejdede et forslag, der viste mulighederne ved en gennemgribende renovering og omstrukturering af højhuset, samt en enkel og klar løsning på den logistiske udfordring mellem de to bygninger, dvs. højhuset på Parallelvej og Lyngbyhus. Arealoptimeringen viste sig at være så god, at COWI ville kunne fraflytte lejemålet i Lyngbyport. Efterfølgende besluttede COWI at forblive i de nuværende bygninger i Lyngby og sammen med Nordea Ejendomme igangsætte den store transformation, der stod færdig i 2014. Udført under drift.