cowi hq transformation

COWI HQ transformation

COWIs nye forbindelsesbygning

facts

COWI HQ
Tranformation and restoration
Lyngby, Greater Copenhagen, Denmark
2012-2014

Completed 2014

Floor area:
Renovation of high-rise building: approx. 9,800 m2
New connection building: approx. 100 m2
Renovation of cafeteria: approx. 800 m2

Client: Nordea Ejendomme
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: COWI A/S

Photos: DISSING+WEITLING architecture

fakta

COWI HQ
Ombygning og renovering
Lyngby, Storkøbenhavn, Danmark
2012-2014

Udført 2014

Etageareal:
Renovering af højhus: ca. 9.800 m2
Ny forbindelsesbygning: ca. 100 m2
Renovering af kantine: ca. 800 m2

Bygherre: Nordea Ejendomme
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: COWI A/S

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

COWI HQ transformation

In 2012 Nordea Ejendomme contacted DISSING + WEITLING architecture with an ambitious plan for renovating their high-rise office building at Parallelvej in Lyngby, Greater Copenhagen area, Denmark, as well as improving the canteen facility, located in the adjacent building, Lyngbyhus, making the canteen more accessible for the employees, working in both building complexes.

The two buildings, together with a third building, Lyngby Port, have been the headquarters for the Danish engineering company COWI for many years. COWI expressed the wish for an optimized workplace and the possibility of reducing the size of their lease. In addition, there was also a logistical task of creating better access to the canteen for employees from the office building at Parallelvej.

COWI is currently one of the world’s largest and most advanced engineering companies. It was important that the new surroundings would reflect COWI's identity.

DISSING + WEITLING architecture drew up a proposal, which highlighted the possibilities of a thorough renovation and the restructuring of the high-rise, and a simple and clear solution to the logistical challenge between the two buildings (The office building on Parallelvej and Lyngbyhus itself).

The comprehensive design carried out by DISSING + WEITLING architecture has redefined the spatial units on every floor of the office building at Parallelvej. The design allows the light to penetrate the well-proportioned composition of the floor area, consisting of the fixed work zones, areas for informal meetings, the formal meeting rooms, hallways and kitchenettes.

The first floor has been converted into a formal meeting room area, which has efficiently simplified the logistics of the meetings at COWI, also for visitors. DISSING+WEITLING architecture has also designed a connecting bridge, forming spaces for seating areas and giving the first floor a direct access to the refurbished canteen in Lyngbyhus. The canteen has thereby become the heart of the building complex.

 

COWI HQ ombygning

I 2012 blev DISSING+WEITLING architecture kontaktet af Nordea Ejendomme for at udarbejde et oplæg til renovering og optimering af kontorbygningen på Parallelvej i Lyngby, samt forbedre kantinen i Lyngbyhus overfor og adgangen hertil. Bygningerne har sammen med en tredje bygning (Lyngbyport) gennem en lang årrække været hovedkontor for COWI. Grundet tidernes skiften og arbejds- og indretningsprincipper var bygningen dog langt fra optimal med sine mange mørke gange og ufleksible cellekontorer. Et helt essentielt ønske fra COWI var at arealoptimere, og om muligt nedbringe størrelsen af deres lejemål. Hertil lå der også en logistisk opgave i at skabe bedre adgang for ansatte i kontorhuset på Parallelvej til kantinen. På daværende tidspunkt skulle en medarbejder fra Parallelvej hele vejen til enden af kontorhuset over en gangbro og tilbage gennem den nyere kontorbygning (Lyngbyhus) på den anden side af vejen, for at komme frem til kantinen. Samme logistiske problem var gældende ved møder i en af de tre kontorbygninger.

COWI stod derfor i overvejelse mellem at flytte ud i et nybygget domicil eller blive boende i det eksisterende, hvis det var muligt at skabe nogle forbedrede rammer, der kunne leve op til COWI’s format som et af landets største og mest avancerede ingeniørfirmaer. Det var vigtigt for opgaven at skabe nogle nye omgivelser, som kunne afspejle COWI’s identitet.

DISSING+WEITLING architecture udarbejdede et forslag, der belyste mulighederne ved en gennemgribende renovering og omstrukturering af højhuset, samt en enkel og klar løsning på den logistiske udfordring mellem de to bygninger (højhuset på Parallelvej og Lyngbyhus). Arealoptimeringen viste sig at være så god, at COWI ville kunne fraflytte lejemålet i Lyngbyport. Efterfølgende besluttede COWI at forblive i de nuværende bygninger i Lyngby og sammen med Nordea Ejendomme igangsætte den store transformation.

DISSING+WEITLING architecture har tegnet et projekt, der på en gennemgribende måde redefinerer rumligheden på samtlige etager i kontorhuset på Parallelvej. Der er i dag skabt gennemlyste velproportionerede etager med faste arbejdspladszoner, områder for uformelle arbejdsgruppemøder, individuelt placerede møderum, tekøkkener mv.

Førstesalen er ombygget til en formel mødelokale-etage, som i høj grad har lettet orienteringen og logistikken i forbindelse med møder hos COWI, særligt for udefrakommende gæster, der i dag ikke længere skal finde vej op til et afsides mødelokale på en af Bygningens 9 etager.

Ydermere er førstesalen blevet forbundet direkte til den eksisterende kantine i Lyngbyhus, på den modsatte side af Parallelvej. DISSING+WEITLING architecture har tegnet en forbindelsesbygning der, hvor den kobler sig på kantinen, danner rum for ophold ved caféborde, for derefter at fordele sig på en stor siddetrappe, der giver adgang til selve kantineområdet, samt en gangbro, der forbinder direkte til kontorområderne på 1. og 2. sal i Lyngbyhus. Den nye forbindelsesbygning løser og optimerer på bedste vis de logistiske udfordringer COWI tidligere led under. Højhuset på Parallelvej, gangbroen og Lyngbyhus er nu blevet optimeret til 2 sammenhængende bygninger med et centralt tyngde- og forbindelsespunkt. Kantinen er blevet hjertet af bygningskomplekset, hvor planlagte og tilfældige møder er en del af dagligdagen, i stedet for blot at være et rum, der blev brugt nogle få timer dagligt.

Som prikken over ”i’et” er forbindelsesbygningen udført som et ”Cradle to Cradle” projekt.