copenhagen spectrum

Copenhagen Spectrum

exterior_01.jpg

fakta

Multifleksibelt kontorhus
København, Danmark

Status: Igangværende 

Inviteret konkurrence: 2010, 1. præmie
Areal: 31.000 m²

Bygherre: HM2 A/S - HAFONN A/S
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture

Bygherrerådgiver: Albæk Bygherrerådgivning ApS
Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Landskabsarkitekt: KWØL Landskab

 

facts

Multi flexible office building
Copenhagen, Denmark

Status: In progress 

Invited competition: 2010, First prize
Floor area: 31.000 m²

Client: HM2 A/S - HAFONN A/S
Architect: DISSING+WEITLING architecture

Client advisor: Albæk Bygherrerådgivning ApS
Engineer: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Landscape architect:: KWØL Landskab

 

Copenhagen Spectrum

Copenhagen Spectrum er et nyt erhvervslejemål placeret på hjørnet af Mitchellsgade og Kalvebod Brygge hvor det sammen med byggerier som Nykredits Krystallen og SEB Pensions nye hovedsæde leverer en ny opsigtsvækkende arkitektonisk profil til kvarteret omkring Kalvebod Brygge.
Fælles for de nye projekter er at de henvender sig til deres nærmiljø og bidrager til at skabe liv og aktivitet til gensidig glæde for virksomheder, borgere og bymiljø. I Copenhagen Spectrum bliver stueetagen offentlig med restaurant og café, og det færdige byggeri vil fuldende det nye torv Under Krystallen der med vandspejl og vandtåge forbinder Copenhagen Spectrum og Krystallen. Også i selve husets formgivning har Dissing+Weitling lagt op til dialog med omgivelserne. Huset er sat sammen af tre enheder der med hver deres kvaliteter danner et indtryk af en samlet karré. Sammen med skrånede tagflader i varieret højde får Copenhagen Spectrum på denne måde en stærk visuel sammenhæng med de gamle karrébebyggelser i Glyptotekskvarteret. Samtidig danner huset med sin glasfacade og øvrige højteknologiske materialer en overgang til kvarterets nyere arkitektur med de enkeltstående huse.


Copenhagen Spectrum har en stærk grøn profil med en række tiltag der nedbringer husets driftsomkostninger betragteligt og sikrer et behageligt og sundt indeklima for husets brugere. Med et tag af solpaneler, aktiv dobbeltfacade, optimal udnyttelse af dagslys og et termisk, atmosfærisk, visuelt og akustisk optimeret indeklima er Copenhagen Spectrum allerede blevet præcertificeret efter miljøstandarden BREEAM EXCELLENT. Ligeledes forventes det, at huset vil leve op til lavenergiklasse 2020, hvilket vil medføre en energibesparelse på op imod 50% ift. gældende bygningsreglement.

 

Copenhagen Spectrum

Copenhagen Spectrum is a new commercial property lease on the corner of Mitchellsgade and Kalvebod Brygge, providing a striking architectural profile to the area around Kalvebod Brygge together with other prestigious new buildings such as Nykredit's Krystallen (the Crystal) and the new head office of SEB Pension.
The common denominator of these new projects is that they interact with their neighbourhood and contribute to creating life and activity for the benefit and enjoyment of companies, citizens and the urban environment in general. The ground floor of Copenhagen Spectrum will be open to the general public with restaurants and shops, and the building completes the new square named Under Krystallen which connects Copenhagen Spectrum and Krystallen through the reflection and mist of water.


Also with the actual architecture of the structure, Dissing+Weitling has focused on engaging with the surroundings. The building is made up of three units which with their separate qualities create the impression of a complete high-rise. In this way and with sloping roof surfaces of varying height, Copenhagen Spectrum has a strong visual connection with the original high-rise buildings in the area around Ny Carlsberg Glyptotek. At the same time, the glass frontage and other high-tech materials of Copenhagen Spectrum produce a transition to the new architecture of the area with its stand-alone buildings.