bryggebroen

Bryggebroen

bryggebroen005.jpg

fakta

190m drejebro til fodgængere og cyklister
København, Danmark 

Status: Færdigstillet 2006

Bygherre: Københavns Kommune, Vej og Park
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Carl Bro Gruppen
Totalentreprenør: Pihl & Søn

Pris: Diplom fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, 2006

facts

190m swing bridge for pedestrians and cyclists.
Copenhagen, Denmark

Status: Completed 2006

Client: Municipality of Copenhagen, Roads and Parks
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Carl Bro Group
Contractor: Pihl & Søn

Award: Certificate of Recognition from the National Capital Beautification Committee (Foreningen til Hovedstadens Forskoennelse)

relevante / related links

Københavns Kommune
cphx.dk

Bryggebroen

Med Bryggebroen fik København for første gang i 50 år en ny bro over havnen. Broen forbinder Havneholmen med Islands Brygge og er en del af Københavns Kommunes kommende netværk af gang- og cykelstier.

For at opnå tilstrækkelig frihøjde under broen og samtidigt sikre tilgængelighed for kørestolsbrugere er broen udformet som en stålkonstruktion med en rombeformet rygrad hvorfra cykel- og gangbanerne er udkraget som lette vinger. Drejefagets underliggende drager huser drejemekanismen placeret højt over vandspejlet.

En unik detalje ved broens design er den integrerede belysning. Armaturer i gelændernes håndlister oplyser dragerens skrå sideflader, mens broens underside oplyses af armaturer indbygget i dækkene.

Bryggebroen har to gennemsejlingsfag. Det faste fag, til havnebussen og mindre skibe, har en bredde på 21 m og en frihøjde på 5,45 m. Drejefaget har ved åbning en fribredde på 35 m.

DISSING+WEITLING architecture modtog i 2006 et diplom fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse for Bryggebroen.

 

Bryggebroen (Quay Bridge)

With the building of Bryggebroen (Quay Bridge), Copenhagen acquired a new bridge over the harbour for the first time in fifty years. The bridge stretches in a light arc from Havneholmen to Islandsbrygge creating a desirable short cut for pedestrians and cyclists between two of the most recently developed harbour fronts of central Copenhagen.

The bridge is designed as a steel structure with a trapezoidal spine from which light decks are cantilevered. The structure provides sufficient navigational clearance height below, while the maximum slope for wheel chair users is maintained for the pedestrian deck above. An integrated girder housing sweeps below the swing span, enclosing the pivot mechanism above the water level.

The deck parapet is topped by a handrail incorporating a continuous lighting fixture which at night reveals  the bridge as a thin strip of light spanning the dark harbor.

The bridge has two navigational spans for water vessel traffic. A fixed span with a width of 21 m and a clearance height of 5.45 m for small vessels and the city's water bus. For masted and larger vessels a swing bridge span opens to provide a navigational clearance width of 35 meters.

In 2006 DISSING+WEITLING architecture was recognised with a diploma for the Bryggebroen from the National Capital Beautification Committee (Foreningen til Hovedstadens Forskoennelse).