botniabanen

Botniabanen

_Botniabanen-DW-8151-21.jpg

fakta

Designkoncept for broer med kortere spænd til højhastighedsbane

Nyeland-Umeå, Sverige
Konkurrence: 2000, 1 præmie
Udført: 2010

Bygherre: Banverket
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: COWI

Fotograf: Leif Vikberg

facts

System for design of short span bridges for high speed railroad

Nyeland-Umeå, Sweden
Competition: 2000, 1st prize
Completed: 2010

Client: Swedish Railroads, Banverket
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: COWI

Photographer: Leif Vikberg

Botniabanens broer, Nyeland-Umeå

I 2000 vandt DISSING+WEITLING architecture en konkurrence udskrevet af de svenske jernbaner, Banverket, om et designkoncept for broer med kortere spænd til en 190km lang højhastighedsbane mellem Nyland og Umeå i det nordlige Sverige. Senere har DISSING+WEITLING architecture videreudviklet systemet ved detailprojektering af to broer.

Intentionen med projektet er at sikre kontinuitet og sammenhæng i broernes design. Systemet består af et sæt komponenter der omfatter såvel konstruktioner som broudstyr: gelændere, vindskærme og belysningsarmaturer. En høj grad af fleksibilitet gør det muligt at anvende systemet til broer med spændvidder fra 33 til 63m.

Botniabanen er stadig under udførelse og der er indtil videre opført 6 broer i overensstemmelse med designkonceptet.

 

Botniabanen Line, Nyeland-Umeå

In 2000 DISSING+WEITLING architecture won the international competition launched by the Swedish railroads, Banverket, for a system for short span bridges for a 190 km high speed railroad between Nyland and Umeå in Northern Sweden.  Subsequently DISSING+WEITLING architecture had the opportunity to further develop the system in the detail design of two bridges.

The idea of the scheme is to secure consistency in the design. It is designed as a kit of components comprising structural elements as well as bridge equipment including parapets, noise barriers and light fittings. The system can be adapted to rural as well as urban conditions and is very flexible with a span range from 33 to 63m.

The project is still in progress and so far 6 bridges have been built in accordance with the system.