bispebjerg hospital emergency

Bispebjerg Hospital Emergency House

VistaAgua_correcciones.jpg

facts

Emergency House
Bispebjerg Hospital
Copenhagen, Denmark
2014

Competition 2014

Floor area: 70,500 m2

Client: Region Hovedstaden
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Buro Happold
Landscape: Gustavson Porter

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Akuthuset
Bispebjerg Hospital
København, Danmark
2014

Konkurrence 2014

Etageareal: 70.500 m2

Bygherre: Region Hovedstaden
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Buro Happold
Landskabsarkitekt: Gustavson Porter

Visualiseringer: DISSING+WEILTING architecture

Akuthuset Bispebjerg Hospital

Det var vores vision at skabe et moderne og fleksibelt Akuthus på Bispebjerg med fokus på de syv områder som Bygherren havde defineret som vigtige for kvalitet og med de ønskede egenskaber for opnåelse af størst mulig værdi.

For os var det afgørende at skabe rammer, som gør at både ambulante og indlagte patienter oplever et overskueligt, trygt og højteknologisk behandlingsmiljø, baseret på gode dagslysforhold og optimal udnyttelse af en fantastisk beliggenhed i et haveanlæg med smukke grønne næromgivelser med terapeutisk karakter.

Hospitalsstruktur handler meget væsentligt om en organisering af en stor mængde mindre rum og funktioner, som i Akuthuset finder et rumligt modspil i de nære uderum, de indre haver og gårdrum samt omkringliggende store haveanlæg.

Vi har skabt en bygning udlagt i et grønt haveanlæg, hvor den grundlæggende planlægning, arkitektonisk design, fleksibilitet, integration af naturen, ideer til overblik, vidensdeling, sikkerhed og tryghed er med til at sikre et godt miljø for behandling, som medvirker til en positiv synergi for medarbejdere, patienter og besøgende.

Akuthusets klare struktur og grundlæggende organisation, rumlige forløb, stemninger, muligheder for udfordringer og integration af landskab er lige så vigtige behandlingsparametre som moderne teknisk udstyr og medicin. Denne meget enkle bygningsstruktur giver overblik og samtidigt gode muligheder for store variationer i de rumlige oplevelser. Strukturen understøtter og imødekommer de mange forskellige krav, som bliver stillet til bygningen.

Vi ser en mulighed for etablere et helt nyt sted, som kan forandre vores opfattelse af behandling. Et sted hvor trivsel og overskud er med til at sikre fremtidsorienterede løsninger inden for den somatiske verden. Et sted hvor bygning og natur går ”hånd i hånd” og understøtter hinanden. Der skabes synergi mellem bygning, natur og mennesker.