bad kreuznach alte nahebrücke

Bad Kreuznach Alte Nahebrücke

bad-kreuznach---view-(1).jpg

fakta

Bad Kreuznach Alte Nahebrücke

Konkurrence: 2010, 1. præmie 

50m kombineret fodgænger- og vejbro
Betonkonstruktion stående på midterpille
Terrazzo-Gussasphalt belægning
Trægelænder med indbygget lysarmaturer

Bygherre: Bad Kreuznach Kommune, Rheinland-Pfalz (DE)
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: B|P|R - Bauen Planen Realisieren, Dr. Schäpertöns+Partner, München (DE)

facts

Bad Kreuznach Alte Nahebrücke

Competition:2010, first prize

50m mixed traffic bridge standing on one middle pier
Structure completely in concrete
Terrazzo-Gussasphalt (lakolith) paving
Wooden railings with built-in light fixture

Client: Municipality of Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz (DE)
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: B|P|R - Bauen Planen Realisieren, Dr. Schäpertöns+Partner, München (DE)

Bad Kreuznach gangbro

DISSING+WEITLING architecture vandt konkurrencen i den tyske middelalder-kurby Bad Kreuznach med et forslag til en bro der ikke blot er et praktisk link, men også indgår som et revitaliserende element i den historiske bymidte.

Broen i Bad Kreuznach krydser floden Nahe og består af en ny og en gammel del. Begge dele blev oprindeligt bygget i 1400-tallet, men den ene blev sprængt i luften af de tyske tropper under tilbagetrækningen i 1945. I 50'erne fik byen igen en bro - denne gang af beton. Den er nu ved at smuldre og skal derfor erstattes.

Da arkitekterne fra DISSING+WEITLING architecture kom til Bad Kreuznach for at researche til opgaven blev de overraskede over hvordan de to broer i modsætning til resten af gågaden lå nærmest øde hen. Forslaget er derfor udarbejdet som en helhedsløsning der skal skabe liv og aktivitet på hele brostrøget. Det primære er selvfølgelig den nye bro, men samlet set har teamet betragtet projektet som en byudviklingsopgave. Målet er at give Bad Kreuznach mulighed for at genopdage og udnytte potentialet i denne usædvanligt charmerende del af byen.

DISSING+WEITLINGs forslag er derfor udarbejdet som en helhedsløsning for området. Der er lagt vægt på at skabe sammenhæng mellem den nye bro og det gamle brostrøg som den er integreret i, så hele området bliver byfornyet. Bro og strøg får samme belægning, gelændere og belysning, og begge udvides med mere plads til naturligt ophold. Tanken er at det skal være attraktivt at opholde sig på brostrøget - ikke blot passere det - og forslaget lægger således op til at området kan fungere som en ny plads i byen hvor mankan placere udeservering, julemarked og vinfestivaller.

 

Bad Kreuznach bridge

DISSING+WEITLING architecture won the competition in the german medieval spa town of Bad Kreuznach for a bridge over the Nahe river. The new structure will replace the concrete bridge that was built following the bombing of the Alte Nahebrücke. The bridge proposal is not only a link, but it is also a revitalizing element for the historical and pedestrian city center.

The Alte Nahebrücke crosses the river Nahe and it consists of a new and an ancient part. Both were originally built in the 14th century with houses on top, but one was blown up by german troops during the withdrawal in 1945. In the 1950s, the town built the missing part of the bridge - this time in concrete. This structure is now crumbling down and needs to be replaced.

When the architects of DISSING+WEITLING architecture visited Bad Kreuznach researching for the project, they were surprised at how the two bridges were almost deserted, in contrast to the rest of the pedestrian area. The proposal is therefore developed as a comprehensive solution to create life and activity throughout the bridge. The main focus is of course the new bridge, but the team has considered the project as an overall urban mission. The goal is to give Bad Kreuznach an opportunity to rediscover and use the potential of this exceptionally charming part of town.

DISSING+WEITLING's proposal has been drafted as a comprehensive solution for the area. Attention has been paid to consistency between the new bridge and the old one, so the whole area will receive a complete makeover. The new bridge and the ancient structure will both have the same paving, railings and lighting, and both will be expanded in some specific points to allow people to stop and enjoy the area. The idea is to make it attractive to stay on the bridge - not just to pass on it - and the proposal therefore includes places for temporary structures, outdoor seating, a Christmas market and a wine festival.