asnæs hovedbibliotek

Asnæs hovedbibliotek

render-nat-fra-vej-copy.jpg

fakta

Hovedbibliotek
Asnæs, Danmark

Konkurrence: 2004

Etageareal: 1.700 

Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture

facts

Municipal Library
Asnæs, Denmark

Competition: 2004

Area: 1,700 

Architect: DISSING+WEITLING architecture

Asnæs hovedbibliotek

Det nye hovedbibliotek er disponeret som et stort, let skrånende tag, over funktionsafsnittene publikumslokaler og kontorer, og et massiv, der rummer møde-, arrangements- og udstillingsfaciliteter.

Taget understreger den landskabelige bevægelse og forankres til stedet af massivet, der med sin bløde form ligger som en vældig sten, rundet af den sidste istid. Det nye hovedbibliotek integrerer det klassiske bibliotek, det digitale bibliotek og det lokale bibliotek med de tilknyttede funktioner: vejledning, formidling og undervisning i en arkitektur, hvor fleksibilitet og transparens forenes med soliditet.

 

Asnæs Library

The new central library consist of a large gently sloping roof sheltering the library functions and offices, and a large solid volume containing meeting, exhibition and event facilities.

The roof, underscoring the undulating landscape, is anchored to the site by the massive tile-clad volume, reminiscent of a great boulder rounded by the forces of the last stone age. The library integrates a traditional physical library with the digital library, incorporating affiliated functions such as guidance, communication and education in a building combining flexibility and transparency with solidity.