about

20181105_Main_Photo.jpg

DISSING+WEITLING architecture’s profile

Danish firm DISSING+WEITLING architecture’s portfolio includes spectacular bridges, international business headquarters, new residential areas, learning facilities, cultural buildings as well as historic building renovations and urban design.

We create architecture in all scales and environments across borders with a goal to design sustainable optimal spaces for human activity. We have a clear and accommodating approach, characterised by user-centric solutions that pay particular attention to the physical, cultural and environmental context of each project.

We strive to inspire the heart and mind of our customers by virtue of our architecture’s relevance, functionality and beauty. Our work is characterized by clean Nordic aesthetics and functionality - the company’s design DNA originates from world famous Danish Architect Arne Jacobsen, whose design studio has lived on as DISSING+WEITLING architecture since 1971.

The DISSING+WEITLING architecture team is characterised by a broad range of professional profiles, interests, ages and nationalities. We share an informal tone, interdisciplinary discussions, individuality and enthusiasm for our projects.

DISSING+WEITLING architectures profil

DISSING+WEITLING architecture skaber optimale rammer for menneskelig aktivitet. På arbejdet, i hjemmet og i det offentlige rum. Vi arbejder i et enkelt, klassisk og brugervenligt formsprog. Altid med afsæt i brugerens behov og fokus på fysisk, kulturel og miljømæssig kontekst.

Grundstemningen i vores arkitektur er den nordiske tone, der blev slået an i Arne Jacobsens epokegørende arkitektvirksomhed og siden 1971 videreført af DISSING+WEITLING architecture i en lang række værker, der har sat nye standarder inden for såvel design som arkitektur.

Vi har gennem årene opbygget en faglig rækkevidde, som omfatter både byggeri og mobilitet. Vores portefølje indeholder nogle af verdens mest spektakulære broer, markante hovedsæder for internationale virksomheder, udvikling af nye boligområder, renovering af kulturinstitutioner og -arv samt infrastruktur- og byudviklingsprojekter.

Vi søger at udfordre grænserne mellem design, innovation og miljø, og har derfor fra skitsestadiet fokus på at indarbejde højteknologiske, bæredygtige løsninger som en integreret del af vores designstrategi. Vi værner om det gode og værdifulde samarbejde med bygherre og rådgivere.

DISSING+WEITLING-teamet har stor diversitet i forhold til alder, interesser og nationaliteter. Det giver os et stærkt fagligt og socialt miljø præget af en uformel tone, tværfaglige diskussioner, selvstændighed og engagement.