about

20181105_Main_Photo.jpg

DISSING+WEITLING architecture’s profile

At DISSING+WEITLING architecture our goal is to create optimal spaces for human activity – at work, in the home and in the public sphere. We have a clear and accommodating approach, characterised by user-centric solutions that pay particular attention to the physical, cultural and environmental context of each project.

DISSING+WEITLING architecture was formed in 1971 to continue the work started by Arne Jacobsen. Since then, the company has refined and developed this Scandinavian design tradition with works that have set new standards in design and architecture.

Over the years, we have built up a professional portfolio that includes some of the world’s most spectacular bridges and distinctive international business headquarters, as well as new residential areas, historic building renovations, and urban design.

Regardless of scale, each project demonstrates a close relationship between technology and design – and we continuously explore the boundaries between design, innovation and the environment. We seek to incorporate high-tech, sustainable solutions as an integrated part of the overall design strategy right from the first sketch.

The DISSING+WEITLING architecture team is characterised by a broad range of professional profiles, interests, ages and nationalities. Our working environment is characterised by an informal tone, interdisciplinary discussions, individuality and enthusiasm for our projects.

 

DISSING+WEITLING architectures profil

DISSING+WEITLING architectures målsætning er at skabe optimale rammer for menneskelig aktivitet. På arbejdet, i hjemmet og i det offentlige rum. Vi arbejder i et klart og imødekommende formsprog. Altid med afsæt i brugerens behov og en særlig opmærksomhed på det enkelte projekts fysiske, kulturelle og miljømæssige kontekst.

Grundstemningen i vores arkitektur er den nordiske tone der blev slået an i Arne Jacobsens epokegørende arkitektvirksomhed og siden 1971 videreført af DISSING+WEITLING i en lang række værker der har sat nye standarder inden for såvel design som arkitektur.

Vi har gennem årene opbygget en faglig rækkevidde der omfatter nogle af verdens mest spektakulære broer, markante hovedsæder for internationale virksomheder, udvikling af nye boligområder, renovering af gamle kulturinstitutioner samt infrastrukturprojekter.

Uanset skala er det enkelte projekt altid præget af en tæt relation mellem teknologi og formgivning. Vi søger at udfordre grænserne mellem design, innovation og miljø, og har derfor fra skitsestadiet fokus på at indarbejde højteknologiske, bæredygtige løsninger som en integreret del af den overordnede designstrategi.

DISSING+WEITLING-teamet er karakteriseret ved stor diversitet i forhold til alder, interesser, nationaliteter og faglige profiler. Herigennem opstår et fagligt og socialt miljø præget af en uformel tone, tværfaglige diskussioner, selvstændighed og engagement.