ab6

AB6

01_031_AB6_024_H.jpg

fakta

Multifleksibelt kontorhus 
København, Danmark
2009

Konkurrence: 1. præmie 2004

Areal: 20.000

Bygherre: HAFONN A/S
Bygherrerådgivning: Iver Albæk Byggerådgivning
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S
Totalentreprenør: KPC BYG

Foto: Adam Mørk 

facts

Multi-flexible office complex
Copenhagen, Denmark
2009

Competition: 1st prize, 2004

Floor area: 20,000

Client: HAFONN A/S
Client Adviser: Iver Albæk Byggerådgivning
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Leif Hansen Consultants & Planners A/S
Design/Build contractor: KPC BYG

Photographer: Adam Mørk 

AB6 - Multifleksibelt kontorhus

På Amager Boulevard 6, den sidste ledige grund i Ny Tøjhus-kvarteret i København, har DISSING+WEITLING architecture tegnet et multifleksibelt kontorhus i seks etager.

Huset anvender, som et af de første i Danmark, en interaktiv dobbeltfacade der kombinerer en yderst effektiv temperaturregulering med maksimalt dagslysindfald og således nedbringer husets elforbrug betragteligt. Samtidig giver facaden en enestående lydafskærmning, der især kommer brugerne af lokalerne mod den stærkt trafikerede Amager Boulevard til gode.

Facadeløsningen tilfører endvidere huset en fin æstetisk kvalitet hvor kombinationen af glas og natursten skaber et visuelt bindeled mellem de store glasbygninger til den ene side og de ældre boligkarréers murstensfacader til den anden.Huset er opbygget efter en kubisk grundform med nogle dybe snit der trækker lys og udsyn langt ind i bygningen via atrier, terrasser og gårdhaver. Der er lagt vægt på en indretning der dels skaber bløde overgange mellem inde og ude, mellem aktivitets- og rekreationsområder, dels tilbyder en optimal fleksibilitet der kan tilgodese de enkelte lejemåls individuelle behov.

 

AB6 - Multi-flexible office complex

At Amager Boulevard no. 6 the last available site in Central Copenhagen's new Tøjhus area, DISSING+WEITLING architecture has designed a six-storey multi-flexible office complex.

As one of the first in Denmark, the building utilises an interactive, double-skin facade providing efficient temperature control while allowing maximum daylight - which will considerably reduce energy consumption in the complex. The facade will also afford those working in the offices unique acoustic protection against traffic noise from busy Amager Boulevard.

The facade solution will add a transparent, aesthetic quality to the building, its combination of glass and natural stone visually linking and bringing together the large glass buildings and the brick facades of the older, residential complexes on either side of it. The new office complex is in the basic shape of a cube with deep indents inviting light and open, outdoor spaces far into the building in the form of atria, patios and courtyards. It has been designed with an emphasis both on creating soft transitions between exterior and interior, activity and recreation and on affording individual lessees optimum flexibility.